Referenser

MTD

Jag anlitar Karin för HR-frågor kring specifika processer och omorganisation. Karin agerar som ett viktigt stöd för mig som Ekonomi- och HR-Chef och bidrar starkt i konstruktiva strategiska diskussioner på ledningsnivå. Karin är trygg, säker och kompetent och har en lång och bred erfarenhet kring HR-frågor och omorganisationer. Karin är även en skicklig och strategisk förhandlare. Utöver de faktiska kompetenserna är Karin en social och varm person och har en förmåga att sätta sig in i både medarbetarens och arbetsgivarens perspektiv på ett föredömligt sätt. Det lärande sättet Karin arbetar på i uppdrag som jag har anlitat henne till, bidrar till att jag har en högre kunskapsnivå efter avslutat uppdrag. Det gör att jag som uppdragsgivare upplever ett verkligt mervärde utöver det specifika uppdraget. När jag anlitar Karin vet jag att jag får det bästa stödet och det gör det lätt för mig att agera korrekt som arbetsgivare. Jag ger Karin mina allra bästa rekommendationer!

Cecilia Göransson
Ekonomi- och HR chef at MTD – Morgontidig Distribution


Studiefrämjandet

Interim verksamhetschef för Studiefrämjandet Östergötland med övergripande ansvar inför styrelsen för budget, personal och verksamhet. Har inom ramen för lagar, förordningar, budget och verksamhetsplan befogenhet att vidta nödvändiga åtgärdar.

Karin kombinerar en bra förmåga att analysera verksamheten samt att ge oss ett utifrån-perspektiv när hon steg in som tillförordnad verksamhetschef i vår organisation. Det är viktigt att både kunna ha en förmåga att förstå vår samtid, vår organisation och våra framtidsutmaningar, något som Karin på kort tid klarat av med bravur.

Kaj Sivervik
Styrelseordförande
Studiefrämjandet

NTM

Arbetat som koncernövergripande HR-chef för en av Sveriges största mediekoncerner med verksamhet på flera platser i Sverige och med ca 1000 anställda plus ca 2500 distributörer i 7 dotterbolag. Jag hade ett strategiskt ansvar och satt i koncernledningen. Jag satt också i flera av koncernens dotterbolagsstyrelser.

Karin har varit en nyckelfigur i byggandet av NTM-koncernen. NTM har på tolv år gått från 2 dagstidningar till 18, inklusive tryckerier och distributionsbolag, där Karin har säkerställt organisationerna, relationerna med lokala klubbar, processer för arbetsmiljöarbetet, utbildningar, mentor- och managementprogram. Hon har skapat en vältrimmat HR-avdelning med ordning och struktur och medvetet arbetat fram tydliga företagsvärdringar som genomsyrar hela koncernen. Karin har en stor drivkraft och förmåga att få saker att ske.

Lina Hedenström
Koncernchef
NTM

Under de år som Karin varit anställd inom NTM-koncernen har hon varit av direkt avgörande betydelse för den utveckling som koncernen genomgått. Vid starten av hennes anställning omsatte koncernen ca 600 Mkr och nu när hon bestämt sig för att lämna sitt uppdrag omsätter koncernen nästan 2 Mdr. Detta har åstadkommits genom förvärv av ett antal lokala medieföretag där Karin varit huvudansvarig för alla personalförändringar som följer av en sådan tillväxtstrategi. Dessa processer har Karin skött på ett utmärkt sätt samtidigt som hon hanterat allt övrigt på samma utmärkta sätt. Jag ger Karin mina allra bästa rekommendationer och konstaterar också att om jag någon mer gång skulle anställa en ny HR-chef till något annat bolag så skulle Karin vara det självklara valet.

Lennart Foss
Pensionerad Koncernchef
NTM

Servera R&S

Arbetat som regional personalchef med en successiv övergång till ett Sverigeövergripande ansvar i takt med att regionindelningen togs bort. Servera hade då ca 1000 medarbetare och en stor logistikfunktion med fyra lagerhus och till stor del egen transportapparat. Arbetet innebar såväl strategiskt som operativt personalarbete.

Karin är väldigt målinriktad, ansvarsfull och motiverad, samtidigt som hon är en mycket positiv och optimistisk person som är omtyckt bland såväl kollegor som medarbetare. Hon är självgående och lojal och tar tag i svåra situationer.

Sven Demitz-Helin
Ekonomi- och personaldirektör
Servera R&S

Proffice

Var tillsammans med Eva Jaldeland och två andra personer från Norrköpings Kommun med och startade upp Proffice lokalt i Östergötland.

Konsult
Arbetet innebar arbete ute hos kundföretagen inom personal- och ledarskapsområdet, bland annat som personalchef på Transcom, rekryteringsansvarig för ett Karriär och utvecklingsprojekt inom Antenn, platschef på Landstingstele och HR-konsult på Alstom Power.

Karin har utfört sitt arbete till mycket stor belåtenhet. Hon har genom sin yrkeskunnighet och servicevilja snabbt satt sin in i nya arbetsuppgifter och gjort sig mycket uppskattad hos och efterfrågad av våra kunder. Karin är synnerligen ambitiös och har en stor arbetskapacitet. Hon genomför sina arbetsuppgifter med stor noggrannhet. Hon har dessutom genom sitt positiva engagemang en fin inverkan på sin omgivning.

Britt Skau
Regionchef
Proffice


Verksamhetsområdeschef Rekrytering
Arbetet innebar ansvar för affären rekrytering med personal-, budget- och ekonomiskt ansvar tillsammans med operativt arbete som chefs- och specialistrekryterare.

Karin har utfört sitt arbete med största kvalitet, noggrannhet och kundfokus vilket resulterat i ett bra arbetsresultat, nöjda kunder och en utveckling av rekryteringsverksamheten i Östergötland.

Tommy Svensson
Platschef
Proffice

Norrköpings Kommun

Arbete både i den anslagsfinansierade verksamheten och som konsult mot kommunens chefer.

Karin är beslutsam och ärlig med en stor personlig mognad och med en respektfull hållning. Hon har på ett alldeles utomordentligt och förtjänstfullt sätt utfört sina åligganden till största belåtenhet.

Eva Jaldeland
Chef Administrativt stöd
Norrköpings Kommun


Jag anlitar Karin för HR-frågor kring specifika processer och omorganisation. Karin agerar som ett viktigt stöd för mig som Ekonomi- och HR-Chef och bidrar starkt i konstruktiva strategiska diskussioner på ledningsnivå. Karin är trygg, säker och kompetent och har en lång och bred erfarenhet kring HR-frågor och omorganisationer. Karin är även en skicklig och strategisk förhandlare. Utöver de faktiska kompetenserna är Karin en social och varm person och har en förmåga att sätta sig in i både medarbetarens och arbetsgivarens perspektiv på ett föredömligt sätt. Det lärande sättet Karin arbetar på i uppdrag som jag har anlitat henne till, bidrar till att jag har en högre kunskapsnivå efter avslutat uppdrag. Det gör att jag som uppdragsgivare upplever ett verkligt mervärde utöver det specifika uppdraget. När jag anlitar Karin vet jag att jag får det bästa stödet och det gör det lätt för mig att agera korrekt som arbetsgivare. Jag ger Karin mina allra bästa rekommendationer!