Om Karin

Jag arbetar som rådgivare och HR-partner på strategisk, taktisk och operativ nivå inom mitt egna bolag KW Norrköping.

Tidigare har jag haft förmånen att ha varit med och byggt en av Sveriges största mediekoncerner, NTM. Jag har också varit med och startat Proffice i Östergötland på 90-talet och även arbetat i ett logistikföretag och i offentlig verksamhet. Så min bredd är stor men HR-frågorna är alltid de samma. Vi är inte så unika som vi vill tro. Med den insikten kan vi skapa trygghet och använda beprövade metoder och modeller och hitta bra kostnadseffektiva lösningar.

Jag är beteendevetare från Linköpings universitet och har arbetat hela mitt liv med HR-frågor. Företag som menar allvar med att medarbetarna är deras viktigaste resurs kommer att tjäna pengar på sista raden.

Min devis är ”Styr upp för framgång” och med det menar jag att krångla inte till det. Gör allt så enkelt som det bara går. Se till att det inte går att göra fel.

Engagemang

Jag arbetar som rådgivare på Nyföretagarcentrum

En av initiativtagarna till 100-listan

Medlem i Rotary Louis De Geer

Tidigare styrelseledamot i Sveriges HR-förening men numera i valberedningen.

Vitsord

Karin är en sprudlande och positiv person som brinner för det hon tar sig an med kreativa lösningar och stort engagemang!

Johanna Palmér
Professionell styrelsearbetare, ledarskaps- och styrelsekonsult, föreläsare, krönikör, investerare, mentor, moderator

Karin är den som står stadigt med båda fötterna på jorden och lutar sig tillbaka på sin gedigna kompetens och erfarenhet när det blåser ”storm”. Hon har starkt fokus på och driv i det hon gör. Vi arbetade tillsammans på NTM-koncernens HR-avdelning 2009-2019, där hon var min chef. Jag anser att Karins styrkor är att se helheten, att snabbt kunna sätta sig in i problem som uppstår samt att hitta olika alternativ till lösning och utifrån problemets art ändra riktning om så behövs. Det som jag allra mest uppskattade i mitt samarbete med Karin var hennes coachande förhållningssätt där hon lyfte fram oss kollegor, delade med sig av sin kunskap och hade en tilltro på att vi klarade vår uppgift och inte petade i smådetaljer och lade sig i hur vi nådde de uppsatta målen. Mål som följdes upp månadsvis där vi hade möjlighet att stämma av vårt arbete och känna att vi var delaktiga och hade inflytande när det gällde vårt gemensamma uppdrag. Jag skulle gärna arbeta med Karin igen.

Pia Andersson
Före detta Arbetsmiljöansvarig
NTM

Karin var min chef i 3 år och hennes styrkor är det strategiska, hon får saker att hända samt är mycket tydlig som ledare. Dessutom är hon väldigt snabb i allt hon gör, från förslag/idé till beslut samt från beslut till verkställande. En mycket bra ledare helt enkelt som jag gärna jobbar med igen framöver.

Christoffer Thell
HR-ansvarig
NTM

Karin och jag har haft kontakt genom hennes stora engagemang och arbete för jämställda styrelser i regionen. Det har varit fantastiskt att få möjlighet att lära känna Karin och ta del av hennes entusiasm, driv och klokskap genom åren med 100-listan. Karin har en förmåga att övertyga, uppmuntra, engagera som få andra och hon så generös och positiv att det är en glädje att få samarbeta med henne.

Anna Axelsson
Chief Executive Officer
Envima

Karin satt i delegationen för Medieföretagens avtal rörande Tidningsdistribution. Karin är visionär, klok, envis och väldigt bra att ha att göra med. Karin förstår vad som är viktigt och släpper inte siktet på målet.

Anders Bergqvist
Arbetsrättsjurist
Medieföretagen

Karin är en fantastisk chef. Hon delar med sig av sin kunskap, är coachande och ser alla sina medarbetare. Hon får de allra bästa rekommendationer man kan få😊

Christina Botvidsson
HR-ansvarig
NTM

Karin har jag under många år följt i ett antal professionella sammanhang. Jag var hennes närmaste chef när hon jobbade som HR konsult i Norrköpings kommun och också när jag handplockade Karin till tjänsten som HR och rekryteringskonsult i det då nystartade Proffice i Östergötland. Det var här som jag verkligen lärde känna Karins alla fantastiska förmågor. Allt från att på ett framgångsrikt sätt sälja in sina egna uppdrag, ha en drivkraft och en energi som få besitter, en outstanding teambuilder, idérik och verksamhetsutvecklare och inte minst ett härligt positivt tänk. Jag har sen haft den stora förmånen att tillsammans med Karin ta initiativ till att starta upp 100-listan i samarbete med Östsvenska Handelskammaren. Listan är skapad för att få in fler kompetenta kvinnor i våra bolagsstyrelser i syfte att öka styrelsekompetensen. Jag vill med dessa ord mycket varmt rekommendera Karin till nya spännande utmaningar i både ledande positioner och i styrelseuppdrag.

Eva Jaldeland
Managementkonsult
Extema