Kom igång

HR-området är stort

Hur ska man tänka. Jag rekommenderar en inventering som visar om ni följer lagens krav. Det gap som uppstår i analysen kan sen lätt skapa en prioritetslista.

Lagkraven måste följas men det finns också många andra områden att arbeta med för att bli en attraktiv arbetsgivare. Du hittar tips under fliken tjänster.