Abonnemang

Skaffa dig en HR-avdelning som du och dina medarbetare har tillgång till 24/7/365.


Innehåll

 • Operativt
 • Taktiskt
 • Strategiskt

Säkrad plats för professionellt stöd i hanteringen av din viktigaste resurs, medarbetarna.

Operativt

 • Förhandlingar
 • Rehabilitering
 • Svåra samtal
 • Disciplinärenden
 • Behovsinventering inför bemanningsplanering och rekrytering
 • Karriärplanering för medarbetare som behöver gå vidare utanför bolaget
 • Chefsstöd
 • Arbetsrättsliga frågor
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Tillhandahålla modeller och mallar
 • Chefsåret – En modell som säkrar upp tryggheten för chefernas arbete

Taktiskt

Att tillsammans med dig lägga upp en taktisk plan för ett specifikt sammanhang som kan vara att till exempel nå en viss lösning på ett problem.

Strategiskt

Att tillsammans med dig lägga upp en plan för hur arbetsgivarvarumärket ska utvecklas eller hur värdegrunden ska genomsyra hela verksamheten eller hur vi kan nå fram till en mer målstyrd organisation.