Kom igång

Kom igång med ditt systematiska arbetsmiljöarbete


Innehåll

  • Arbetsmiljöåret
  • Riskbedömningar
  • Uppgiftsfördelning
  • Arbetsmiljöpolicy
  • Rutiner och instruktioner

Jag tar fram en plan för ert systematiska arbetsmiljöarbete utifrån Prevents Årshjul och era behov.

Skräddarsytt efter ditt företag

Pris: 1 000 kr /tim